Tuesday, July 28, 2009

Max (Measurement and Automation Explorer)

மேக்ஸ் என்பது Measurement and Automation Explorer இன் சுருக்கம் ஆகும்.

லேப்வியு (LabVIEW) உபயோகிக்க நினைப்பவர்கள் அவசியம் தங்களின் கணினியில் இதை நிறுவுதல் அவசியம் ஆகும்.

மேக்ஸ் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள நினைப்பவர்கள் முதலில் நம் கணினியில் உள்ள Device Manager பற்றி தெரிந்து கொள்வீர்களானால் மேக்ஸ்-ஐ எளிதில் புரிந்து கொள்ள ஏதுவாகும்.

உதாரணமாக Device Manager என்பது விண்டோசின் ஒரு பகுதி. அதாவது உங்கள் கணினியில் என்னவெல்லாம் இணைத்து உள்ளீர்களோ (Hardware) அவை அனைத்தையும் நீங்கள் இதன் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

உதாரணத்துக்கு நான் என் கணினியின் "Device Manager" இன் Screen shot ஐ கீழே கொடுத்துள்ளேன்.

என்னனென்ன Harware இணைத்து உள்ளேன் ..அவை அனைத்தும் சரியான முறையில் Install செய்யப்பட்டுள்ளதா ...அவை சரியான முறையில் இயங்குகிறதா என்றெல்லாம் நாம் அறிய முடியும்..

இல்லையா ?

ஓகே

இப்போ மேக்ஸ் க்கு வருவோம்.

மேக்ஸ் என்பது ஒருவகையான மென்பொருள்.
இதை
இங்கு சென்று தரவிறக்கி கொள்ளுங்கள்.
உங்கள் கணினியில் நிறுவியும் கொள்ளுங்கள்.


சரியா.. ?

இதுவரை சரியாக எல்லாம் இருந்தால் கவலை விடுங்கள்.
இல்லை எனில் மின் மடலில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.


அடுத்து

மேக்ஸ் ஐ நிறுவிய பின் அதை திறந்தீர்களேயானால் கீழ் கண்டவாறு உங்களுக்கு தெரியும்.
தெரியுதா...

நீங்கள் என்ன வகையான Instrument களை LabVIEW மூலம் கட்டு படுத்த போகிறீர்களோ அந்த அணைத்து Instrument களையும் நீங்கள் இங்கு பார்க்கலாம்.

குறிப்பு : எந்த வகையான Hardware ஐயும் நீங்கள் கணினியில் இணைக்கும் போது அதற்குண்டான Driver களையும் Install செய்ய வேண்டும்.

சரியான முறையில் உங்கள் Instruments கணினியால் Recognize செய்யப்படுள்ளதா என அறிய மேற்சொன்ன மேக்ஸ் உதவுகிறது என்பதில் சிறிதளவும் ஐயம் இல்லை.

மேற்குறிப்பிட்டுள்ள Instruments என்பவை உதாரணத்துக்கு Power Supply / Multimeter / Power Analyzer / ...etc எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம்.

நன்றி வணக்கம்!

Thursday, July 23, 2009

Top 10 Reasons to Use NI LabVIEW for Acquiring Data and Processing Signals

Ni's Newsletter:- 23 july 09.

1. Work Faster with a Graphical Approach

In the NI LabVIEW graphical development environment, you develop data acquisition systems using drag-and-drop graphical icons instead of writing lines of text. You can complete programs that take weeks to write with traditional languages in hours using LabVIEW, even if you have no programming experience.

2. Take Any Measurement from Any Sensor on Any Bus

You can choose from a variety of major buses and form factors including USB, PCI, PCI Express, PXI, PXI Express, Wi-Fi, and Ethernet. LabVIEW provides a single programming interface to all of these devices, resulting in seamless hardware and software integration. So, whether you are developing with a USB device or a PCI board, the code is the same.

3. Get Started Immediately with Open-and-Run Examples

There is no need to create your entire data acquisition system from scratch. LabVIEW includes several shipping examples for every common measurement task. Hit the ground running with open-and-run programs for virtually any setup, ranging from a simple one-channel measurement to a high-performance multichannel system featuring advanced timing, triggering, and synchronization across multiple devices. Simply select your hardware from autopopulated drop-down menus and click run.

4. Measure in Minutes with Express Functions

With LabVIEW, you can take your first measurement in just a few mouse clicks. Express functions help you program using interactive windows and simple drop-down menus. Configuring voltage, current, temperature, pressure, and sound measurements has never been easier. LabVIEW Express functions take you step-by-step through the configuration, helping you apply custom scaling and engineering units. Express functions also automatically detect your hardware and generate all of the necessary code for you, saving up to 80 percent of your development time.

5. Call Advanced Analysis Libraries with One Click

LabVIEW includes thousands of advanced analysis functions created specifically for engineers and scientists, all with detailed help files and documentation. With these powerful tools, you can perform advanced signal processing, frequency analysis, probability and statistics, curve fitting, interpolation, digital signal processing, and more. You can also extend LabVIEW with processing for applications including sound and vibration, machine vision, RF/communications, and transient/short-time duration signal analysis. For additional flexibility, you can integrate LabVIEW with algorithms developed in third-party software.

6. Create a Professional User Interface in Seconds

LabVIEW helps you quickly create a graphical user interface using hundreds of drag-and-drop controls, graphs, and 3D visualization tools. You can customize the position, size, alignment, scale, and color of these built-in controls in a matter of seconds from a right-click menu. LabVIEW also helps you create your own controls or incorporate custom imagery and logos. With programmatic access, you can alter the appearance of your user interface at run time.

7. Log Data and Generate Reports in One Easy Step

In LabVIEW, writing your data to disk or creating a custom report is as simple as calling one function. Native file formats are optimized for high-speed streaming, and LabVIEW provides easy integration with spreadsheet applications such as Microsoft Excel. LabVIEW also gives you the ability to attach descriptive information to your measurements, making them easier to reference offline.

8. Distribute Stand-Alone Applications

With the LabVIEW Application Builder, you can create stand-alone applications for programs that need to be deployed on a large number of systems. Distribute professional copies of software as end-use applications or provide developers with shared libraries for use in other development environments. LabVIEW makes it easy to create installers that bundle all the drivers and required run-time engines with your executables.

9. Do More with a Flexible, Scalable Software Platform

When you use LabVIEW, you learn more than just how to develop a data acquisition system. You gain proficiency in a framework that provides easy migration paths to innovative technologies such as real-time and embedded devices. For example, you can use the same graphical language you work with in your measurement application to target a field-programmable gate array (FPGA). Learning LabVIEW graphical programming instantly enhances your technical resume and increases your industry value.

10. Collaborate and Develop with a Worldwide Community of Engineers

Because millions of users have successfully adopted LabVIEW for a wide range of applications, you lower your risk by tapping into an extensive technical support network. In addition to gaining access to world-class phone support and discussion forums, you can find a wealth of example programs, white papers, and KnowledgeBase articles online. You also can take advantage of an extensive network of LabVIEW user groups, product partners, and select integrators around the world.


Try LabVIEW!

To Request for a 30-Day Trial CD Click Here


To Download NI LabVIEW 30-Day Trial Click Here
_______
Have an NI Technical Consultant call you! Click Here